[ENØK I NORGE]
Næringsbygg Bolig          
Norge
Velg enøkrådgiver ved å klikke på din landsdel
Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Buskerud Vestfold Oslo Akershus Østfold


Høye energikostnader?

Byggeiere kan ved enkle tiltak oppnå betydelig reduksjon i energibruk. Den varig høye energiprisen vi har fått, vil gjøre dette ennå mer lønnsomt enn tidligere.

Enøk er også viktig for miljøet. Å ta ansvar for å redusere energibruken er å ta ansvar for miljøet.

 

Næringsbygg

De aller fleste næringsbyggene kan redusere sitt forbruk med mellom 20% og 35% med begrensede investeringer. Paradoksalt er det normalt mest å spare i nye næringsbygg.

Det er samfunnsøkonomisk ønskelig å begrense energiforbruket. Derfor støtter staten, gjennom Enova SF, arbeidet med å redusere energibruk i norske bedrifter.

Vil dere redusere deres energikostnader? Klikk på kartet for å velge energirådgiver. Vi samarbeider med Enova SF.

 
Bolig

Også i boliger kan forbruket normalt redusere betydelig. Les mer om dette her, eller kjøp råd fra erfarne fagfolk ved å klikke på kartet ved siden her.