Enøk    
kalkulator Energihuset [ENØKGUIDEN] [ENØKHJULET] [BARNEROMMET] [DIN ENØKBOLIG]  
|
Din Enøkbolig
Med programmet "Din Enøkbolig" kan du beregne hva som er normal energibruk for din bolig, og sammenlikne med ditt virkelige forbruk. Du kan også legge inn ulike enøktiltak og få en pekepinn på hvordan tiltakene vil påvirke energibruken. Klikk her for en forklaring av hvordan du setter verdiene under.