Enøk    
.
[ENØKGUIDEN]
[Sentral oppvarming]
.
.
.
.[INNHOLD] [INNHOLD]
[ENERGIFLEKSIBILITET]
 
"Energifleksibilitet" – framtidens slagord

Med et fleksivarmeanlegg vil du alltid kunne bruke den energikilden som er billigst.

Som nasjon bruker vi i et "normalår" nå mer elektrisitet enn vi selv produserer. Resultatet er at vi må importere elektrisitet produsert av fossile brensler (som kullkraft) og kjernekraft. En slik utvikling er verken vi eller miljøet tjent med, og våre myndigheter setter nå inn virkemidler for å øke energifleksibiliteten – ikke minst i boliger.

Hva innebærer egentlig "energifleksibilitet"?

Dersom du har mulighet for å unytte minst to energikilder i boligen din – for eksempel elekt-risitet i kombinasjon med en vedovn eller en oljekamin – faller du, i alle fall i teorien, inn under definisjonen av energifleksibilitet.

I praksis er det likevel noe mer komplisert. De fleste vedovner og oljekaminer er ikke i stand til å dekke oppvarmingsbehovet ditt fullt ut. Den beste løsningen med tanke på energifleksibilitet er derfor et vannbårent anlegg med mulighet til å utnytte flere energikilder.

Hva du velger, er selvsagt et spørsmål om økonomi. Et fleksivarmeanlegg – bestående av et varmelager, et vannbårent gulvvarmesystem og et styringssystem – har en merkostnad i forhold til et anlegg med elektriske varmeovner. Men du bør også se det i forhold til oppvarmingskostnadene.


 
 

[ILLUSTRASJON]

Et fleksivarmeanlegg gir deg mulighet til å veksle mellom ulike energikilder. Dermed vil du alltid kunne bruke den energien som er billigst.

Ingen kan i dag si hvordan energiprisene vil utvikle seg i årene som kommer. Det er imidlertid verdt å merke seg at i noen land betaler forbrukerne 2-3 ganger mer for strømmen enn vi gjør i Norge. Samtidig er elektrisk kraft i ferd med å bli en internasjonal handelsvare. Mulighet for å veksle mellom ulike energikilder vil kunne bety store årlige reduksjoner på energiregningen din.


 
.
 
.
.
Tilbake til Enøkguidens framside[TIL TOPPEN]