Enøk    
.
[ENØKGUIDEN]
[Isolering og tetting]
.
.
.
.[INNHOLD] [INNHOLD]
[GENERELT]
 
Kan du gjøre huset litt tettere, vil det lønne seg...

Dårlig isolering og utette vinduer gjør at den dyre varmen "lekker ut". Men blir huset altfor tett, går det ut over inneklimaet. God isolering og god ventilasjon gir deg den trivselen du ønsker.

Den viktigste årsaken til at energiregningen så lett blir høy, er at varmen "siver ut" av huset ditt gjennom utette ytterdører, vinduer "som lekker", dårlig isolerte vegger, gulv og tak.

Varmetapet er avhengig av hvordan huset er utformet, hvor godt det er isolert, størrelsen og standarden på vinduene og ikke minst hvordan du bruker huset ditt. Er huset ditt utett, merker du det direkte på kroppen. Du føler en kald trekk som du ikke riktig vet hvor kommer fra. Kanskje opplever du også at det blir vesentlig kaldere inne når det blåser ute.

... men gjør det ikke helt tett!

Første regel er derfor å gjøre huset så tett at du unngår ukontrollerte luftlekkasjer. Men ikke helt tett. Tetting gjør faktisk lufteventiler eller ventilasjonsanlegg enda mer nødvendig.


 
 

[ILLUSTRASJON]
.
 
.
.
Tilbake til Enøkguidens framside[TIL TOPPEN]