Enøk    
.
[ENØKGUIDEN]
[Varmtvann og vannforbruk]
.
.
.
.[INNHOLD] [INNHOLD]
[VARMTVANNSFORBRUK]
Varmtvann – en nødvendighet som koster

Jovisst er det deilig å dusje – helst varmt og lenge.

Med det koster – omkring 15-20 prosent av ditt totale energiforbruk går med til varmtvann. Det er like mye som du bruker til lys og alt det andre elektriske utstyret (unntatt elektriske ovner) i huset eller leiligheten din. Heldigvis er det mye du kan spare ved enkle tiltak.

Det er særlig til dusj og bad det går med mye varmtvann. For at du skal kunne ta en varm dusj eller tappe varmt vann fra kranen, må vannet varmes opp. Det er derfor viktig å tenke på hvordan du bruker varmt vann. Står du unødvendig lenge i dusjen og lar det varme vannet strømme fritt?

Kan noe så enkelt som en sparedusj virkelig hjelpe?

Ja, det kan den. Vannforbruket til dusjing kan faktisk reduseres til det halve uten at du merker store forskjellen i dusjkomfort. Eldre dusjer kan bruke over 20 liter vann i minuttet. En sparedusj er nede i under 10 liter per minutt – klart det hjelper! Alt det varme vannet du tapper ut av berederen din, erstattes jo av kaldt vann som må varmes opp igjen.

Du kan også få sparedyser til vasken.

[ILLUSTRASJON]

 
 

Skyller du oppvask i rennende varmt vann? Da bruker du også unødig mye energi. Selv om du synes det er upraktisk å bruke en balje til å skylle i, er det mye som kan skylles med kaldt eller lunkent vann. (Melkekartonger som skal resirkuleres, bør også skylles i kaldt vann.)

Ved å tilknytte vaske- og oppvaskmaskinen til varmtvann, reduseres vasketiden – men energiforbruket øker og en del av vaskeprosessen foregår med for høy temperatur. Vi anbefaler derfor at du kobler både vaske- og oppvaskmaskinen din til kaldtvann for å unngå skylling med varmtvann.

Kanskje er temperaturen på vannet i varmtvannsberederen også unødvendig høyt? Anbefalt temperatur er 65-70 C. Slik reduseres også faren for skålding.

[ILLUSTRASJON]
.
 
.
.
Tilbake til Enøkguidens framside[TIL TOPPEN]