Enøk    
.
[ENØKGUIDEN]
[Varmtvann og vannforbruk]
.
.
.
.[INNHOLD] [INNHOLD]
[SPAREDUSJ]
 
Hvor mye kan du spare ved å installere sparedusj?

Montering av sparedusj er et enøk-tiltak som har meget god lønnsomhet. Tommelfinger- regelen sier: Skifter du til sparedusj, halverer du "dusj-kostnadene" dine.

Sparemulighetene avhenger av hva slags dusj-type du har fra før, vanntrykk, dusjvaner og antall personer i husholdningen.

Eldre dusjer bruker opptil 24 liter per minutt – nye sparedusjer 6-10 liter i minuttet. For å måle "hvor i terrenget" din egen dusj befinner seg, kan du benytte en vanlig 10 liters bøtte. Sett termostaten på kaldt, skru på dusjen, hold bøtten under og ta tiden på hvor fort den fylles. Er den full på under 45 sekunder, bør du skifte til sparedusj.

Men hva blir gevinsten i kroner og ører?

La oss sette opp et konkret regnestykke:
Dersom forskjellen mellom gammel dusj og sparedusj er fem liter per minutt, vil du spare i overkant av 1.000 kroner i året hvis du og din familie tilsammen tar 20 dusjer i uken á ti minutters varighet.

Ikke koster den stort heller – sparedusjen. Du kommer veldig langt med 150 kroner – mange steder får du dem til langt under den prisen. Investeringen vil derfor som regel være inntjent i løpet av noen få måneder. Deretter sparer du flere hundrelapper – hvert år i mange år fremover.


 
 

Det du trenger får du i rørleggerforretninger og byggevarehus. Arbeidet kan du i de fleste tilfeller gjøre selv. Har du en gammel slangetilkobling, bør du også skifte ut den.

Vær oppmerksom på at en sparedusj ikke må tilkobles trykkløse varmtvannsbeholdere, da disse kan sprekke. Konferér med en fagmann dersom du er i tvil.

[ILLUSTRASJON] Sparedusj kan halvere dusjkostnadene.

.
 
.
.
Tilbake til Enøkguidens framside[TIL TOPPEN]