Enøk    
.
[ENØKGUIDEN]
[Varmtvann og vannforbruk]
.
.
.
.[INNHOLD] [INNHOLD]
[VANNLEKKASJER]
 
Vannlekkasjer kan koste deg tusener av kroner – hvert år!

Utette kraner er sløsing med både energi og vann. En varmtvannskran som drypper øker i gjennomsnitt energikostnadene dine med 150-300 kroner i året.

Mange har en kran som står og drypper til stor ergrelse. Hvis du visste hva dette koster, vil ergrelsen bli enda større! Prislappen avhenger selvsagt av størrelsen på lekkasjen og temperaturen på vannet. Drypper kranen langsomt – la oss si en dråpe i sekundet – forsvinner det ut ca 7.000 liter, eller syv kubikkmeter i året. Lekker den med hurtigere drypp, forsvinner det ut rundt 30 kubikkmeter med vann årlig. 100.000 liter, eller 100 kubikkmeter, vann går tapt om kranen så vidt renner.

Er disse 100.000 literne som renner ut varmtvann – med en temperatur på ca. 60 C – forsvinner det ut omtrent 6.400 kWh (kilowattimer) i vasken hvert år. Med en elektrisitetspris på 50 øre/kWh vil denne sløsingen koste deg over 3.000 kroner!

Sløsing med varmtvann øker ikke bare utgiftene til energi), men øker også – sammen med kaldtvann – utgiftene til vann og kloakk.


 
 

I de fleste norske kommuner betaler man riktignok et fast beløp for vann og kloakk i forhold til byggets størrelse. Men enkelte steder betaler innbyggerne vann- og kloakkavgift etter virkelig forbruk, som avleses på egen måler ved vanninntaket i huset.

Mange steder er dessuten rent vann i ferd med å bli en knapphetsressurs. Samfunnet investerer store summer i å skaffe oss rent og godt vann. Sløsing med vann blir lett et miljøproblem.

Vannlekkasjer er derfor både dårlig ressursutnyttelse, dårlig miljøvern, og ikke minst dårlig energiøkonomi. Ta kontakt med rørleggeren og be ham skifte pakninger dersom du ikke greier det selv. Om nødvendig, skift hele armaturen. (Husk å stenge hovedstoppekranen).

Vær også oppmerksom på at det finnes sparedyser til kranene på kjøkkenet og badet.

.
 
.
.
Tilbake til Enøkguidens framside[TIL TOPPEN]