Enøk    
.
[ENØKGUIDEN]
[Ventilasjon]
.
.
.
.[INNHOLD] [INNHOLD]
[GENERELT]
Også boligen din må puste

Når vi etterisolerer et hus, blir huset tettere. Dermed reduseres også den naturlige ventila-sjonen gjennom utettheter. Tetter du huset uten tanke på ventilasjon, kan du få et hus som gir deg et dårlig inneklima.

Når luftkvaliteten inne blir dårlig, er luften på en eller annen måte forurenset. Forurensningskilder kan være avgassing fra møbler og bygningsmaterialer, huslige aktiviteter, utsondring fra mennesker, røyking etc. Forurensningen kan reduseres – enten ved å fjerne kilden eller ventilere den bort. Fjerner du forurensningskildene, slipper du den stadige utluftingen og unngår dermed å sløse med energien.

En del forurensning må vi likevel akseptere. Vi omgir oss med en mengde materialer og kjemikalier som gir fra seg lukt. En eller annen form for ventilasjon er derfor nødvendig i alle boliger. Byggeforskriftene stiller krav om at alle oppholdsrom i en bolig skal ha tilfredsstillende ventilasjon.

Ventilasjonen i boligen din skal bidra til å gi deg en tilfredsstillende luftkvalitet med tanke på helse og komfort. Men like viktig er det at ventilasjonen skal motvirke kondensskader, råte og mugg.

[ILLUSTRASJON]

 
 

Vi bruker mye vann i moderne boliger. Damp fra vannet kan føre til kondens, som igjen gir oppblomstring av mikroorganismer og fuktskader. Også fuktigheten må ventileres bort.
[ILLUSTRASJON]

Luftfuktere er oftest unødvendig. Daglige gjøremål som matlaging, kaffekoking, klesvask og vanning av planter gir fort en relativ fuktighet på opp mot 40-50 prosent når luftutskiftingen i huset er lav. Friske mennesker tåler godt en luftfuktighet ned mot 20-30 prosent.

Når vi opplever at inneluften kjennes ube- hagelig tørr, er det vanlig å tro at luftfuktigheten er for lav. Som regel er den egentlige årsaken forurensninger i lufta. Samme følelse kan vi få når romtemperaturen er for høy.

.
 
.
.
Tilbake til Enøkguidens framside[TIL TOPPEN]