Enøk    
.
[ENØKGUIDEN]
[Ventilasjon]
.
.
.
.[INNHOLD] [INNHOLD]
[AVTREKKSVENTILASJON]
 
Varm luft er lettere enn kald luft

I eldre hus er naturlig avtrekk vanlig. Naturlig avtrekk er basert på at varm luft er lettere enn kald luft og stiger til værs gjennom kanaler over tak fra kjøkken, bad og wc. Denne såkalte "skorsteinseffekten" skaper et undertrykk i huset. Den nødvendige friskluften slipper inn gjennom utettheter, og gjennom åpne ventiler og vinduer. Luftutskiftingen avhenger av hvor stor forskjellen er mellom temperaturen ute og inne, av vinden og hvor høy ventilasjonskanalen er. Ulempen med denne typen ventilasjon er at den kan gi trekk. Derfor bør du minske åpningen på avtrekksventilen når det er kaldt ute.

Når eldre hus blir modernisert og etterisolert, blir det ofte satt inn nye vinduer med spalteventiler. Disse har begrenset kapasitet. Med tanke på inneklimaet er derfor klaffventiler som mon-teres på veggen, det beste.

Nye hus kan bli så tette at det må skaffes frisk luft på andre måter. Luft må tilføres og trekkes ut i kontrollerte mengder. Ved mekanisk avtrekk forsterkes skorsteinseffekten med en avtrekksvifte. Det blir gjerne gjort med kjøkkenventilatorer i småhus, og med vifter på avtrekkskanalene i blokker.

Når skorsteinseffekten forsterkes, øker risikoen for trekk ved ventilåpningen og utettheter. Det samme gjelder røyknedslag fra ovner og peiser. På den annen side gir mekanisk ventilasjon deg muligheter til å kontrollere luftskiftet i boligen din nesten uavhengig av klimaforholdene.


 
 
Mange installerer også egne avtrekksvifter for bad og vaskerom. Ulempen ved slike avtrekk er at de kan medføre stor energibruk dersom de benyttes unødvendig. Avtrekksluften erstattes av kald uteluft som må varmes opp.

Et godt enøk-tiltak er å la avtrekket styres, f.eks. av et koblingsur som slår det av om natten og når huset ikke er i bruk. [ILLUSTRASJON]

.
 
.
.
Tilbake til Enøkguidens framside[TIL TOPPEN]