Enøk    
.
[ENØKGUIDEN]
[Ventilasjon]
.
.
.
.[INNHOLD] [INNHOLD]
[BALANSERT VENTILASJON]
 
Gir deg et bedre inneklima
Balansert ventilasjon gir deg vesentlig bedre luftkvalitet og inneklima, selv om du kan bruke noe mer energi enn ved naturlig ventilasjon.

Balansert ventilasjon sørger for at det gjennom et kanalsystem kommer like mye luft inn i boligen din som det går ut gjennom avtrekket. Både avtrekk og tilførsel skjer ved hjelp av elektriske vifter.

For å minske problemene med trekk og kaldras, tilføres forvarmet og filtrert friskluft i samme mengde som luften som trekkes ut. Dette gir muligheter for å overføre 60-90 prosent av varmen fra avtrekksluften til friskluften, såkalt varmegjenvinning.

Å installere balansert ventilasjon med varmegjenvinning lar seg ikke alltid forsvares energi-økonomisk i forhold til naturlig ventilasjon. Energibruk til drift av vifter kommer i tillegg til den naturlige ventilasjonen du kan ha via luftlekkasjer i huset ditt.


 
 
[ILLUSTRASJON]
Inneklimagevinsten er imidlertid betydelig, og sikkerheten mot fuktskader vesentlig større. For mennesker med astma- og allergiproblemer kan balansert ventilasjon med gode filtere ha stor positiv effekt – spesielt i pollensesongen.

Sammenlignet med ren mekanisk avtrekksventilasjon, gir balansert ventilasjon med varmegjenvinner også energiøkonomisk lønnsomhet.

[ILLUSTRASJON]

 
.
 
.
.
[TILBAKE TIL ENØK i NORGE][TIL TOPPEN]