Enøk    
Kalkulator Energihuset [ENØKGUIDEN] [ENØKHJULET] [BARNEROMMET] [DIN ENØKBOLIG]  


|

10 lønnsomme enøk-tiltak

  1. Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå på gløtt. Da unngår du nedkjøling av gulv, tak og vegger.
  2. Monter sparedusj. Dette halverer som oftest varmtvannsforbruket til dusjing.
  3. Reduser temperaturen i varmtvannsberederen til ca. 65 °C.
  4. Bruk lavenergipærer i stedet for vanlige glødelamper ute, i kalde rom og på vanskelig tilgjengelige steder.
  5. Vurder etterisolering av dårlig isolerte eller uisolerte hus. Dette kan gi store besparelser.
  6. Monter termostat for styring av romoppvarmingen og tidsur for nattsenking av temperaturen.
  7. Slå av lys og varme i rom som ikke er i bruk.
  8. Hold innetemperaturen på 19-22 °C. For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5% av kostnadene til oppvarming samtidig som du får et bedre innemiljø.
  9. Monter gode tettelister rundt trekkfulle vinduer og dører.
  10. Bruk alltid tidsur når du bruker motorvarmer. En motorvarmer trenger ikke stå på mer enn maks. 2 timer.

Kjør enøkhjul

 [AKTUELT]

Kur mot strømsjokk
Har du fått rekordhøy strømregning i posten? Da kan vi hjelpe deg. Du kan spare noe på å skifte strømleverandør? Vi viser deg hvordan. Men hvis du virkelig vil den høye strømregningen til livs, bør du satse på enøk.
Les mer

Er ved egentlig billigst?
Strømprisene slår nye rekorder om dagen og det snakkes mye om lønnsomheten ved å fyre med ved. Men hvilken energikilde er egentlig billigst? Vi gir deg svaret.
Les mer

Tilskuddsordning for enøktiltak
Enova har opprettet en egen tilskuddsordning for enøktiltak i husholdningene. For informasjon om ordningen se Enovas internettsider.
Les mer