Enøk    
Kalkulator - [ENØKGUIDEN] [ENØKHJULET] [BARNEROMMET] [DIN ENØKBOLIG]  


|

Enøkkalkulatorer

Netto energi og kostnad med ulike varmekilder

Her kan du regne ut netto energimengde og netto energikostnad for noen av energikildene som blir benyttet til oppvarming. Legg inn kvantum og pris, eventuelt også virkningssgrad. Bruk "." til desimaltegn. Kalkulatoren gjør resten. Vi har tatt utgangspunkt i 20% vanninnhold i trevirket og "vanlige" verdier for virkningssgrad. Disse siste må du gjerne endre selv.

Kvantum Pris Verkn.grad Netto energi Netto kost
Gråor famn(er) kr/famn % kWh øre/kWh
Gran famn(er) kr/famn % kWh øre/kWh
Blandingsved famn(er) kr/famn % kWh øre/kWh
Furu famn(er) kr/famn % kWh øre/kWh
Svartor famn(er) kr/famn % kWh øre/kWh
Bjørk famn(er) kr/famn % kWh øre/kWh
Rogn famn(er) kr/famn % kWh øre/kWh
Fyringsolje liter kr/liter % kWh øre/kWh
Parafin liter kr/liter % kWh øre/kWh
Papir kilo % kWh
Direkte elvarme kWh øre/kWh % kWh øre/kWh