Enøk    
Kalkulator Energihuset [ENØKGUIDEN] [ENØKHJULET] [BARNEROMMET] [DIN ENØKBOLIG]  


|

Enøkkalkulatorer

Hva kan du spare ved å senke innetemperaturen?

Bruk termometer for å finne hvilken innetemperatur du har nå!
Omlag 20 grader er brukbar innetemperatur. Har du det varmere? Vet du hva dette koster deg? Fyll ut "Din temperatur", "Årlig energibruk", eventuelt også "Temp.senking" og "Energipris" i denne kalkulatoren. Bruk "." som desimaltegn. Lek deg litt med den! Da vil du fort se at å senke innetemperaturen kan føre til store økonomiske innsparinger!
I tillegg til strøm, bør du ta med bruk av ved og/eller olje i "Årlig energibruk". Bruk eventuelt denne kalkulatoren.


Innetemperatur Energibruk Energipris Energikostnad
Din temperatur ºC kWh/år øre/kWh kr/år
Temp.senking ºC kWh/år kr/år
Innsparing kWh/år kr/år

Opera- og Explorer-brukere: Sett inn tall og klikk utenfor det utfylte feltet.
Copyright © Nils Ola Strand - Energiråd AS - 1999