Enøk    
Kalkulator Energihuset [ENØKGUIDEN] [ENØKHJULET] [BARNEROMMET] [DIN ENØKBOLIG]  


|

Enøkkalkulatorer

Kjøpe tolags energiglass dersom  du likevel skal bytte vindu?

Er det på tide å bytte glass? Det er mange kvaliteter å velge mellom, både når det gjelder varme- og lydisolasjon. Om du ikke spør etter annet, får du oftest tolags glass med U-verdi 2.8 ved utskifting av enkeltvindu. Prisforskjellen på slike glass og glass med vesentlig bedre kvalitet er liten. Derfor vil det nesten alltid lønne seg å kjøpe glass av bedre kvalitet til oppvarmede rom dersom du likevel skal bytte vindu. I denne kalkulatoren har vi lagt inn gjennomsnittlige data for fyringssesongen i Sogn og Fjordane. Spør glassleverandører om U-verdier og merkostnader på energiglass. Legg dette inn i kalkulatoren sammen med vindusarealet du har tenkt å byte ut. Bruk "." som desimaltegn. Totalt vindusareal tilsvarer vanligvis 15% av samlet gulvareal.  Regn ut selv! 

U-verdi Meirkost Areal  Innetemp. Energipris  Varmetap
Vanleg glas W/m2K m2 ºC øre/kWh kr/år
Tolags energi W/m2K kr/m2 kr/år
Innsparing kr/år

Inntjeningstid
Merkostnad::  kr  År Vil du se eksempel på varmetap fra glass med dårlig isolasjon?

=
Årlig innsparing: kr
Opera- og Explorer-brukere: Sett inn tall og klikk utenfor det utfylte feltet.
Copyright © Nils Ola Strand - Energiråd AS - 1999