Enøk    
kalkulator Energihuset [ENØKGUIDEN] [ENØKHJULET] [BARNEROMMET] [DIN ENØKBOLIG]  


|

Enøkkalkulatorer

Bytte til sparedusj? Endre dusjvaner? Penger å spare!

Bruk bøtte og klokke til å regne ut hvor mye vann dusjen din bruker
Et karbad koster omlag 6 kroner, en vanlig dusj 3 kroner og en "sparedusj" 1.50,- . Dette hørest lite ut, men på årsbasis vil dette ofte utgjøre en hel del penger. Som utgangspunkt har vi satt at dusjen du har nå bruker 12 liter vann pr. minutt, at en gjennomsnittlig dusj varer i 8 minutter, at strømmen koster 50 øre/kWh og at en sparedusj koster 80 kr. Du kan endre alt dette selv. Bruk "." som desimaltegn. Lek deg gjerne med kalkulatoren nedenfor. Da vil du fort se at å endre dusjvaner eller -utstyr kan føre til store innsparinger!

Vannmengde Antall dusjer Dusjtid Energipris Energikost
Din dusj l/min /dag minutt øre/kWh kr/år
Sparedusj l/min kr/år
Innsparing kr/år

Inntjeningstid
Pris på sparedusj:  kr dager

Årlig innsparing: kr
Opera- og Explorer-brukere: Sett inn tall og klikk utenfor det utfylte feltet.
Copyright © Nils Ola Strand - Energiråd AS - 1999