Enøk    
Kalkulator Energihuset [ENØKGUIDEN] [ENØKHJULET] [BARNEROMMET] [DIN ENØKBOLIG]  |

Er ved egentlig billigst?

Strømprisene slår nye rekorder om dagen og det snakkes mye om lønnsomheten ved å fyre med ved. Men hvilken energikilde er egentlig billigst? Vi gir deg svaret.

  Foto: Scan

Prisen på vedfyring er veldig vanskelig å fastsette nøyaktig. Den bestemmes av flere forhold: hvor du kjøper veden, hvilken brennverdi veden har (type ved og fuktighet), og i hva slags ovn du brenner den i. Etter våre beregninger varierer prisen på den varmen du faktisk får utnyttet fra 59 øre/kWh, dersom du kjøper i store kvanta av bonden og brenner i en moderne rentbrennende ovn, til over 2 kroner/kWh, dersom du kjøper veden på bensinstasjon og brenner i en tradisjonell vedovn. De fleste kjøper nok veden av vedhandlere i sentrale strøk og da er vanlig sekkepris en krone per liter. Med denne utsalgsprisen er prisen på varmen du får utnyttet faktisk 79 øre/kWh selv ved brenning i rentbrennende ovn.

Kjøpested Forutsetninger Pris ved brenning i moderne ovn (70% virkningsgrad) Pris ved brenning i gammeldags ovn (45% virkningsgrad)
Bonde utabys 1500 kr/favn (2,4 m3)  54 øre/kWh 83 øre/kWh
Vedhandel / storutsalg 40 kr for 40 liters sekk 79 øre/kWh 122 øre/kWh
Bensinstasjon 75 kroner for 40 liter sekk 147 øre/kWh 229 øre/kWh

Forurensning
Man bør også være klar over oppvarming med ved fører til mer lokal forurensning enn de fleste andre energikilder. Vedfyring er sammen med utslipp fra biltrafikk det største bidraget til partikkelutslipp i Norges største byer. Folk som bor inne i byen bør vurdere dette på kalde vinterdager. Man bør i hvert fall ikke fyre med ved dersom man ikke har både en moderne rentbrennende ovn, tørr god ved og fyrer riktig.

Andre energikilder 
Det finnes også andre muligheter enn ved og strøm. Nedenfor har vi laget et oppsett med pris på den utnyttede varmen du får fra ulike energikilder. Varmepumpe er som man ser billigst, med biopellets hakk i hel. Ulempen er at det krever en investering på ca. 30.000 kroner for varmepumpe og 20.000 for biopelletskamin. Les mer om alternative oppvarmingsmetoder i Enøkguiden .

Energikilde Bruttopris Kommentar Virkningsgrad Effektiv pris øre/kWh
Strøm Ca. 90 øre/kWh Inkl. nettleie, kraftpris og avgifter. 100 % 90
Olje Ca. 4,25 kr/liter Prisene varierer veldig med markedet. Virkningsgraden er også variabel. 70 - 90 % 47 – 61
Parafin Ca. 5,10 kr/liter Prisene varierer veldig med markedet. Virkningsgraden er også variabel. 60% gammel ovn, 90% ny engelsk ovn.  60  - 90 % 57 - 85
Ved 38-103 øre/kWh Pris varierer fra 2 kroner literen til gratis i skogen. Billigste priseksempel er ved kjøp av en favn (4000kWh) til 1500 kroner, dyreste eksempel ved kjøp av 40 liters sekk til 75 kroner. Virkningsgrad varierer med fyringsvaner og ovnstype: eldre vedovn: 45-55%, nyere rentbrennende ovn: 65-70%. 45 - 70 % 54 - 229
Gass 6 - 8 kr/kg Svært effektivt, men krever forholdsvis høye investeringer. 90 - 95 % 49 - 69 
Biopellets 1,8 - 2,0 kr/kg Prisen varier først og fremst med volum. Billigst storsekk, dyrest småsekk. Pelletskamin fra 20.000 kroner. 80 - 85 % 44 - 49
Varmepumpe Ca. 90 øre/kWh Med en varmepumpe får du ca. tre ganger så mye varme igjen som den mengde strøm du tilfører pumpa. Investeringskostnaden er imidlertid høy. 300 % 30

Per Storm-Mathisen